Wydarzenia (marzec)

2 III – godz.19: Spotkanie Modlitewne: Spontaniczna Droga Krzyżowa;

9 III – godz.19: Adoracja Jezusa Eucharystycznego + grupy dzielenia;

11 III – godz.17: Naszej Wspólnocie zostało powierzone „prowadzenie”
Drogi Krzyżowej dla parafian (kościół górny);

23 III – godz.19: Spotkanie Modlitewne + grupy dzielenia;

30 III – godz.19: Msza Święta wspólnotowa.

Kalendarium

4 II godz.19.00 – Adoracja Jezusa Eucharystycznego i grupy dzielenia;
(medytacja ignacjańska dla chętnych: czytanie z Ewangelii na V niedzielę zwykłą)
17 II godz.19.00 – Msza Św. Wspólnotowa;
24 II godz.19.00 – Spotkanie modlitewne i grupy dzielenia;
25 II godz.18.00 – Msza Św. w intencji „o zdrowie duszy i ciała”;