Wydarzenia – maj

4 maja, godz.19 – Spotkanie Modlitewne i grupy dzielenia;

11 maja, godz.19 – Adoracja Jezusa Eucharystycznego i grupy dzielenia;

14 maja, godz.21 – Czuwanie przed Niedzielą Zesłania Ducha Św.;

18 maja, godz.19 -Spotkanie Modlitewne i grupy dzielenia;

25 maja, godz.19 -Spotkanie Modlitewne i grupy dzielenia;

Wydarzenia – kwiecień

6 IV, godz.19 – Spotkanie Modlitewne i grupa dzielenia;

13 IV, godz.19 – Adoracja Jezusa Eucharystycznego i grupa dzielenia;

20 IV, godz.19 – Msza św. Wspólnotowa;

27 IV, godz.19 – Spotkanie Modlitewne i grupa dzielenia;

28 IV, godz.18 – Msza św. „o zdrowie duszy i ciała…” (o.Józef Witko).

Zmartwychwstania do Życia !!!

re

I ujrzałem trony –
a na nich zasiedli [sędziowie],
i dano im władzę sądzenia –
i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego,
i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi
i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.
Ożyli oni
i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

(Ap 20,4)

Wydarzenia (marzec)

2 III – godz.19: Spotkanie Modlitewne: Spontaniczna Droga Krzyżowa;

9 III – godz.19: Adoracja Jezusa Eucharystycznego + grupy dzielenia;

11 III – godz.17: Naszej Wspólnocie zostało powierzone „prowadzenie”
Drogi Krzyżowej dla parafian (kościół górny);

23 III – godz.19: Spotkanie Modlitewne + grupy dzielenia;

30 III – godz.19: Msza Święta wspólnotowa.