Radio „Przemienienia”

Radio nadaje zwykle transmisje z Mszy świętych
„o zdrowie duszy i ciała”.